image

Liečenie vzťahov

Korešpondenčný on-line kurz o vzťahoch, ich liečení, o vplyve nekontrolovaných emócií, nepochopenia ich príčin a úlohy na naše fyzické i psychické zdravie.

Čo vám tento kurz prináša:

 • Dozviete sa, ako naše fyzické zdravie a pohoda závisia a sú ovplyvňované našimi emóciami. Je už známe, že dlhodobé vystavenie emóciám, ako sú napríklad zlosť alebo strach, má zásadný vplyv na naše zdravie.

 • Zoznámite sa a vysvetlíme vám viac o štyroch základných emóciách. Môžete sa naučiť s nimi pracovať tak, aby pracovali vo váš prospech a boli podporou, nie príťažou.

 • Povieme si, možno iba pripomenieme či sa dozviete i niečo viac k tomu, čo už viete, ako naše emócie ovplyvňujú biochémiu nášho fyzického tela a ako súvisia s fungovaním endokrinného systému.

 • Môžete sa naučiť jednoduché cvičenia, ktoré vám otvoria cestu k pochopeniu, k liečeniu a vyliečeniu vzťahového problému, s ktoroukoľvek osobou či skupinou osôb, ktorí sú nateraz súčasťou vášho života.

 • Predstavíme vám koncept, aj jeho praktické uplatnenie, ktorý pri praktickom použití vie byť pre vás pomocou a podporou pri hľadaní príčin akéhokoľvek problému, s ktorým sa v živote práve stretáte či s ním bojujete; samozrejme vrátane zdravotných problémov.
Background

„Liečenie vzťahov je nevyhnutnou súčasťou procesu skutočného liečenia, celostného prístupu k liečeniu a zdraviu, a to spoločne s hľadaním, prácou a odstraňovaním príčin.“

Vitajte na ceste k vyliečeniu

Ak máme skutočne zámer a snahu liečiť sa a vyliečiť z konkrétneho zdravotného problému, alebo sa „iba“ chceme vyhnúť možným zdravotným problémom v budúcnosti, musíme si v prvom rade odpovedať na otázky „kde hľadať a aké sú možné príčiny mojich problémov?“. Pretože z logiky veci je jasné, že iba pochopenie príčiny (problému), práca s ním a jej následné odstránenie môže viesť k vyliečeniu (vyriešeniu).


Vyliečenie znamená návrat do stavu pred ochorením.

(POZN: V prípade, že v organizme už došlo k nezvratným zmenám, nie je už možný návrat do stavu pred nimi, ale vždy je možné skvalitniť život a obmedziť vplyv nezvratných zmien na možné minimum.)

K vyliečeniu je teda potrebné príčinu pochopiť, prijať, uchopiť a zmeniť. Hľadanie príčin sa môže zastaviť na povrchu problému, ako napríklad postoj „máme to v rodine“ alebo „to k môjmu veku už patrí“, alebo sa rozhodneme ísť hlbšie a zamyslíme sa, spolu s preciťovaním, nad svojím životom teraz i v minulosti (tento koncept a technika sa volá rekapitulácia). Toto všetko nás môže doviesť k pochopeniu.

Konkrétne témy jednotlivých lekcií:

 • Lekcia 1

  Základné emócie:

  PREDSTAVENIE 4 ZÁKLADNÝCH EMÓCIÍ

  Zdravý život sú zdravé vzťahy alebo akú hodnotu majú vzťahy v našom živote.

 • Lekcia 2

  Štyri základné emócie:

  STRACH

  Ako zmeniť svet alebo vzťahy k ľuďom a k svetu v ktorom žijem.

 • Lekcia 3

  Štyri základné emócie:

  HNEV

  Nezabúdajme na seba alebo vzťah k sebe.

 • Lekcia 4

  Štyri základné emócie:

  MELANCHÓLIA

  Ochorenie alebo ako prijímame a aký máme vzťah ku skúškam, ktorým v živote čelíme.

 • Lekcia 5

  Štyri základné emócie:

  RADOSŤ

  Nemôžem si pomôcť alebo alebo funkcia žliaz a hormónov v našom tele.

 • Lekcia 6

  UMENIE POČÚVAŤ

  alebo základy konštruktívnej komunikácie „Vymetanie pavučín“ (Clearing) – jednoduché a praktické cvičenie, ktoré je otvorením dverí k riešeniu akéhokoľvek problému medzi dvoma či viacerými osobami.

 • Lekcia 7

  NIE SOM OBEŤ

  alebo ako sa sťať (byť) víťazom. Čo je osobná sloboda a „sociálna podmienenosť“ a ako s tým pracovať, aby negatívne neovplyvňovali náš život.

Cena
35
EUR

za jeden online kurz

KONTAKTOVAŤ

ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

 • Po uhradení ceny kurzu vám potvrdíme úhradu spätným e-mailom.
 • Následne, počas nasledujúcich troch týždňov, obdržíte 7 e-mailov so 7 lekciami.
 • Pauzy medzi jednotlivými lekciami využijete na praktickým úlohy a cvičenia (súčasť lekcií).
 • Ak e-mail či e-maily neobdržíte, skontrolujte prosím priečinok pre spamy, prípadne nás opäť kontaktujte.
 • Je na vás, či sa poslednou lekciou pre vás kurz a liečenie vzťahov s nami končí.
 • Ako absolvent nášho úvodného kurzu obdržíte pozvánku do uzavretej FB skupiny, kde máte možnosť zdieľať svoje skúsenosti, komunikovať a dostať odpovede na prípadné otázky.

Neodmysliteľná súčasť procesu skutočného liečenia v siedmych krokoch vytvorená slovensko-českým tímom coMra


INŠPIRÁCIA

Zdrojom a inšpiráciou boli a sú pre nás medzinárodné kurzy vedené pani Elizabeth Schnugh, ktorá je majiteľkou a riaditeľkou inštitútu s názvom „Institute for the Study of Man“ (Inštitút pre štúdium človeka), ktorých sa i my zúčastňujeme.

Institute for the Study of Man

SKÚSENOSTI

Všetko, čo vám v tomto kurzu prinášame je podložené našimi vlastnými mnohoročnými skúsenosťami

Tím coMra Česko-Slovensko

ZDROJ VEDOMOSTÍ

Určite sa musíme zmieniť o podpore a vedomostiach, ktoré nám vo svojich praktických knihách, ale aj pri osobných konzultáciách a rozhovoroch, odovzdal prvý a zakladajúci riaditeľ spoločnosti Radiant Life Technologies, Théun Mares. Jeho múdrosť a láskavosť, pevnosť a podporu môžete nájsť v knihách, ktoré nám tu nechal.

Renascent Legacy Press

Tím coMra    Česko-Slovensko

 • Podstata človeka spočíva vo viac ako jeho fyzične. Keď vidím a cítim skutočne šťastných a usmiatych ľudí, napĺňa ma to absolútnou radosťou, a pozdvihuje.

  Avatar
  Jana Uhrinová
  Žiar nad Hronom
 • Potenciál coMra-Terapie a príbehy ľudí ktorým sme pomohli riešiť ich zdravotné problémy, sú pre mňa každodennou inšpiráciou.

  Avatar
  Dalibor Kuběna
  Praha