image

Léčení Vztahů

Korespondenční, on-line kurz o vztazích a jejich léčení, o vlivu nekontrolovaných emocí, nepochopení jejich příčiny a úlohy, na naše fyzické i psychické zdraví.

Co vám tento kurz přinese

 • Dozvíte se, jak závisí a jak je ovlivňováno naše fyzické zdraví a životní pohoda našimi emocemi. Je známo, že dlouhodobé vystavení emocím jako jsou například strach nebo zlost, má zásadní vliv na naše zdraví.

 • Seznámíte se, a blíže vám vysvětlíme čtyři základní emoce. Můžete se naučit, jak s nimi pracovat, aby byly pro vás přínosem.

 • Probereme téma, jak naše emoce ovlivňují biochemii našeho fyzického těla a jak souvisí s funkčností našeho endokrinního systému.

 • Můžete se naučit jednoduché cvičení, jež vám otevře cestu k pochopení, k léčení a k vyléčení problému ve vztahu, a to s jakoukoli osobou či skupinou osob ve vašem životě.

 • Představíme vám koncept, jež pokud přijmete a prakticky uchopíte, tak vám bude nápomocen při hledání příčin jakéhokoli problému, s kterým se v životě potýkáte, samozřejmě včetně zdravotních problémů.
Background

„Léčení vztahů je nezbytnou součástí opravdového léčení, celostního přístupu k léčení a zdraví, a to společně s hledáním, prací a odstraňováním příčin.“

Vítejte na cestě k vyléčení

Pokud se opravdu chceme vyléčit z konkrétního zdravotního problému, nebo pokud se snad jen chceme možným zdravotním problémům do budoucnosti vyhnout, musíme si v první řadě odpovědět na otázku, „kde hledat a kde jsou možné příčiny onemocnění?“. Protože z logiky věci jen pochopení příčiny (problému), práce s ní a její následné odstranění může vést k vyléčení (vyřešení).


Vyléčení znamená návrat do stavu před nemocí.

(POZN: V případě, že již v organismu proběhly nevratné změny, není již logicky možné návratu do stavu před nemocí, ale vždy lze pozitivně zkvalitnit život a omezit vliv nevratných změn na možné minimum.)

K vyléčení je tedy potřeba příčinu pochopit, přijmout, uchopit a změnit. Hledání příčin se může zastavit na povrchu problému jako například vyjadřuje postoj „máme to v rodině“ nebo „to k mému věku prostě patří“ nebo jdeme hlouběji a zamyslíme se a procítíme, jak svůj současný život, tak i svou minulost (tzv. rekapitulace) a zařadíme do hledání každou maličkost, jež by nás mohla přivést k pochopení.

Konkrétní témata jednotlivých lekcí:

 • Lekce 1

  Čtyři základní emoce:

  PŘEDSTAVENÍ ČTYŘ ZÁKLADNÍCH EMOCÍ

  Zdravý život jsou zdravé vztahy aneb jakou hodnotu mají vztahy v našem životě.

 • Lekce 2

  Čtyři základní emoce:

  STRACH

  Jak změnit svět aneb vztahy k lidem a ke světu ve kterém žijeme.

 • Lekce 3

  Čtyři základní emoce:

  ZLOST

  Nezapomínejme na sebe aneb vztah k sobě samému.

 • Lekce 4

  Čtyři základní emoce:

  MELANCHOLIE

  Ne-moc aneb jak přijímáme a jaký vztah máme ke zkouškám, jimž musíme v životě čelit.

 • Lekce 5

  Čtyři základní emoce:

  RADOST

  Nemůžu si pomoct aneb funkce žláz a hormonu v našem těle

 • Lekce 6

  UMĚNÍ NASLOUCHAT

  aneb základ konstruktivní komunikace „Vymetáni pavučin“ (Clearing) jednoduché, praktické cvičení k řešení problémů mezi dvěma nebo více osobami.

 • Lekce 7

  NEJSEM OBĚŤ

  aneb jak se stát (být) vítězem. Osobní svoboda a co znamená „sociální podmíněnost“ a jak s ní pracovat, aby negativně neovlivňovala náš život.

Cena
875
CZK

KONTAKTOVAT

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

 • Po uhrazení ceny kurzu obdržíte potvrzení o uhrazení.
 • Během příštích třech týdnů vám bude doručeno sedm emailů se sedmi lekcemi.
 • Pauzy mezi jednotlivými lekcemi využijte k praktickým úkolům (součást lekcí).
 • V případě, že naše emaily neobdržíte, zkontroluje, zdali vám emaily nespadly do spamu.
 • Je na vás, zdali poslední lekcí pro vás kurz a léčení vztahů s námi skončí.
 • Jako absolvent tohoto úvodního kurzu obdržíte pozvánku do uzavřené FB skupiny, kde budete mít možnost sdílet své zkušenosti, komunikovat a případně dostat odpovědi na případné dotazy.

Nezbytná součást opravdového léčení v sedmi krocích, kompilována týmem coMra Česko-Slovensko.


Inspirace

Zdrojem a inspirací nám byly mezinárodní kurzy Elizabeth Schnugh z „Institute for the Study of Man“ (Institut pro studium člověka), na jejichž organizaci se podílíme a kterých se pravidelně zúčastňujeme.

Institute for the Study of Man

ZKUŠENOSTI

Všechno, co vám v tomto kurzu přinášíme je podložené našimi vlastními mnohaletými zkušenostmi.

Tým coMra Česko-Slovensko

Zdroj vědomostí

A v neposlední řadě musíme zmínit vědomosti a podporu, které nám osobně a ve svých knihách předal zakládající ředitel společnosti Radiant Life Technologies, Théun Mares. I vy máte možnost objevit jeho moudrost a laskavost v knihách, které po sobě zanechal.

Renascent Legacy Press

Tým coMra    Česko-Slovensko

 • Z uvědomění, že všechno souvisí se vším a z rekapitulace mé životní cesty vyplynulo, že k naplnění osobního potenciálu je potřeba koherence, a to ve všem čemu se věnuji a k čemu mě mé srdce dovedlo. Věřím, že toto může být inspirací pro ty co stále ještě hledají, nebo pro ty co řeší podobný problém, že se stále nějak nemohou věnovat naplno věcem, které jsou jim a jejich srdcím blízké.

  „Jediná cesta, která má smysl, je cesta, která má srdce.“

  Avatar
  Dalibor Kuběna
  Praha
 • Podstata človeka spočíva vo viac ako jeho fyzične. Liečenie tela, hľadanie príčin, pochopenia seba a práca so všetkým súvisiacim podporuje nájdenie vlastných odpovedí na ceste za vnútorným šťastím a slobodou.

  Avatar
  Jana Uhrinová
  Žiar nad Hronom