image

Liečenie vzťahov

Korešpondenčný on-line kurz o vzťahoch, ich liečení, o vplyve nekontrolovaných emócií, nepochopenia ich príčin a úlohy na naše fyzické i psychické zdravie.

Čo vám tento kurz prináša:

 • Dozviete sa, ako naše fyzické zdravie a pohoda závisia a sú ovplyvňované našimi emóciami. Je už známe, že dlhodobé vystavenie emóciám, ako sú napríklad zlosť alebo strach, má zásadný vplyv na naše zdravie.

 • Zoznámite sa a vysvetlíme vám viac o štyroch základných emóciách. Môžete sa naučiť s nimi pracovať tak, aby pracovali vo váš prospech a boli podporou, nie príťažou.

 • Povieme si, možno iba pripomenieme či sa dozviete i niečo viac k tomu, čo už viete, ako naše emócie ovplyvňujú biochémiu nášho fyzického tela a ako súvisia s fungovaním endokrinného systému.

 • Môžete sa naučiť jednoduché cvičenia, ktoré vám otvoria cestu k pochopeniu, k liečeniu a vyliečeniu vzťahového problému, s ktoroukoľvek osobou či skupinou osôb, ktorí sú nateraz súčasťou vášho života.

 • Predstavíme vám koncept, aj jeho praktické uplatnenie, ktorý pri praktickom použití vie byť pre vás pomocou a podporou pri hľadaní príčin akéhokoľvek problému, s ktorým sa v živote práve stretáte či s ním bojujete; samozrejme vrátane zdravotných problémov.
Background

„Liečenie vzťahov je nevyhnutnou súčasťou procesu skutočného liečenia, celostného prístupu k liečeniu a zdraviu, a to spoločne s hľadaním, prácou a odstraňovaním príčin.“

Vitajte na ceste k vyliečeniu

Ak máme skutočne zámer a snahu liečiť sa a vyliečiť z konkrétneho zdravotného problému, alebo sa „iba“ chceme vyhnúť možným zdravotným problémom v budúcnosti, musíme si v prvom rade odpovedať na otázky „kde hľadať a aké sú možné príčiny mojich problémov?“. Pretože z logiky veci je jasné, že iba pochopenie príčiny (problému), práca s ním a jej následné odstránenie môže viesť k vyliečeniu (vyriešeniu).


Vyliečenie znamená návrat do stavu pred ochorením.

(POZN: V prípade, že v organizme už došlo k nezvratným zmenám, nie je už možný návrat do stavu pred nimi, ale vždy je možné skvalitniť život a obmedziť vplyv nezvratných zmien na možné minimum.)

K vyliečeniu je teda potrebné príčinu pochopiť, prijať, uchopiť a zmeniť. Hľadanie príčin sa môže zastaviť na povrchu problému, ako napríklad postoj „máme to v rodine“ alebo „to k môjmu veku už patrí“, alebo sa rozhodneme ísť hlbšie a zamyslíme sa, spolu s preciťovaním, nad svojím životom teraz i v minulosti (tento koncept a technika sa volá rekapitulácia). Toto všetko nás môže doviesť k pochopeniu.

Konkrétne témy jednotlivých lekcií:

 • Lekcia 1

  Základné emócie:

  PREDSTAVENIE 4 ZÁKLADNÝCH EMÓCIÍ

  Zdravý život sú zdravé vzťahy alebo akú hodnotu majú vzťahy v našom živote.

 • Lekcia 2

  Štyri základné emócie:

  STRACH

  Jak zmeniť svet alebo vzťahy k ľuďom a svetu, v ktorom žijeme.

 • Lekcia 3

  Štyri základné emócie:

  HNEV

  Nezabúdajme na seba alebo vzťah k sebe samému.

 • Lekcia 4

  Štyri základné emócie:

  MELANCHÓLIA

  Ochorenie alebo ako prijímame a aký máme vzťah ku skúškam, ktorým v živote čelíme.

 • Lekcia 5

  Štyri základné emócie:

  RADOSŤ

  Neviem si pomôcť alebo funkcia žliaz s vnútornou sekréciou v našom tele.

 • Lekcia 6

  Základy konštruktívnej komunikácie:

  UMENIE POČÚVAŤ

  „Vymetanie pavučín“ (Clearing) – jednoduché a praktické cvičenie, ktoré je otvorením dverí k riešeniu akéhokoľvek problému medzi dvoma či viacerými osobami.

 • Lekcia 7

  Ako sa stať (byť) víťazom:

  NIE SOM OBEŤ

  Svet je naším zrkadlom a odpovede na všetko máme „pod nosom“.

Cena
33
EUR

za jeden online kurz

KONTAKTOVAŤ

ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

 • Po uhradení ceny kurzu vám potvrdíme úhradu spätným e-mailom.
 • Následne, počas nasledujúcich troch týždňov, obdržíte 7 e-mailov so 7 lekciami.
 • Pauzy medzi jednotlivými lekciami využijete na praktickým úlohy a cvičenia (súčasť lekcií).
 • Ak e-mail či e-maily neobdržíte, skontrolujte prosím priečinok pre spamy, prípadne nás opäť kontaktujte.
 • Je na vás, či sa poslednou lekciou pre vás kurz a liečenie vzťahov s nami končí.
 • Ako absolvent nášho úvodného kurzu obdržíte pozvánku do uzavretej FB skupiny, kde máte možnosť zdieľať svoje skúsenosti, komunikovať a dostať odpovede na prípadné otázky.

ZÍSKAJTE ZĽAVU NA KURZ AŽ 30%

Ceníme si Váš čas. Aj preto je naším prvým krokom k Vám zistenie Vášho záujmu. Ak cítite, že svoj život môžete obohatiť o nové (seba)poznanie a praktické nástroje, venujte nám ešte niekoľko minút a budeme radi, keď odpoviete na nasledujúce otázky.

Každý, kto vyjadrí svoj záujem o kurz uvedením svojho emailového kontaktu, získa 30% zľavu na cenu za kurz.
ZĽAVA,KTORÚ MÔŽETE ZE ZÍSKAŤ, JE PLATNÁ DO OFICIÁLNEHO SPUSTENIA KURZU.


Zaujímal by vás takto koncipovaný kurz?
Áno
Nie
Je pre vás prijateľná cena za kurz?
Áno
Nie
Pošlite mi pozvánku do kurzu na e-mail adresu:

Neodmysliteľná súčasť procesu skutočného liečenia v siedmych krokoch vytvorená slovensko-českým tímom coMra


INŠPIRÁCIA

Zdrojom a inšpiráciou boli a sú pre nás medzinárodné kurzy vedené pani Elizabeth Schnugh, ktorá je majiteľkou a riaditeľkou inštitútu s názvom „Institute for the Study of Man“ (Inštitút pre štúdium človeka), ktorých sa i my zúčastňujeme.

Institute for the Study of Man

SKÚSENOSTI

Všetko, čo vám v tomto kurzu prinášame je podložené našimi vlastnými mnohoročnými skúsenosťami

Tím coMra Česko-Slovensko

ZDROJ VEDOMOSTÍ

Určite sa musíme zmieniť o podpore a vedomostiach, ktoré nám vo svojich praktických knihách, ale aj pri osobných konzultáciách a rozhovoroch, odovzdal prvý a zakladajúci riaditeľ spoločnosti Radiant Life Technologies, Théun Mares. Jeho múdrosť a láskavosť, pevnosť a podporu môžete nájsť v knihách, ktoré nám tu nechal.

Renascent Legacy Press

Tím coMra    Česko-Slovensko

 • Podstata človeka spočíva vo viac ako jeho fyzične. Keď vidím a cítim skutočne šťastných a usmiatych ľudí, napĺňa ma to absolútnou radosťou, a pozdvihuje.

  Avatar
  Jana Uhrinová
  Žiar nad Hronom
 • Potenciál coMra-Terapie a príbehy ľudí ktorým sme pomohli riešiť ich zdravotné problémy, sú pre mňa každodennou inšpiráciou.

  Avatar
  Dalibor Kuběna
  Praha